zomernota 2017
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Cultuurhistorische waardenkaart

-150

-150

Bijdrage Wij Zijn Nijmegen

-25

Bijdrage vanuit reserve ISV

25

Nieuw beleid

Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme

-350

-200

-150

-150

Market Garden 75 jaar

-50

-200

Wijziging financieel beeld

0

-550

-550

-150

-150

Verschillen huidig beleid

Cultuurhistorische waardenkaart
Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet hebben we een cultuurhistorische waardenkaart nodig. Om de waardenkaart te kunnen maken en de beleidsambities voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen op te stellen, hebben we voor 2018 en 2019 incidenteel € 150.000 per jaar nodig.

Bijdrage Wij Zijn Nijmegen
Voor het voortzetten van Wij Zijn Nijmegen 2017-2018 doen wij een bijdrage van € 25.000 ; hiervoor doen wij een beroep op de reserve Citymarketing.

Nieuw beleid

Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme
Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst met het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, zijn we aan de slag gegaan met een bedrijfsplan voor het informatiecentrum WOII. Het WOII-informatie-centrum is opgenomen in de bij het Bestuursakkoord behorende investeringsagenda. Het WOII centrum opent in 2019, tegelijk met de herdenking van 75 jaar Market Garden. De kosten voor onze gemeente zijn € 350.000 in 2018, € 200.000 in 2019 en vervolgens € 150.000 structureel vanaf 2020.

Market Garden 75 jaar
Voor de herdenking van 75 jaar Market Garden in 2019 hebben we incidenteel € 200.000 nodig in 2019 en voor de voorbereiding hiervan € 50.000 incidenteel voor een projectleider in 2018. De 70e editie heeft Nijmegen veel extra bezoekers voor de stad opgeleverd.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen