zomernota 2017
PCPortal

Mobiliteit

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

Winstwaarschuwingen 2017

Parkeeropbrengsten
De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten en boetes  is seizoengevoelig en moeilijk te voorspellen. De opbrengsten over de eerste 2 maanden laten wel een  stijging zien. Als we deze trend doortrekken, verwachten we een hogere omzet van ongeveer€ 0,2 mln. Over dit mogelijke voordeel verwachten we bij de Nota Slotwijzigingen meer duidelijkheid te hebben.

Opbrengsten foutparkeerders
In 2016 zijn de opbrengsten voor foutparkeerders  ten opzichte van de primitieve begroting € 0,8 mln. lager uitgevallen. De oorzaken van de lagere opbrengst zitten deels in de hoge betalingsgraad, maar ook vooral in een verdere doorvoering van digitalisering en een hoge stijging van het aantal klanten dat via mobiel parkeren betaalt. Deze ontwikkeling lijkt zich voor 2017 door te zetten.