zomernota 2017
PCPortal

Wijkontwikkeling

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen