zomernota 2017
PCPortal

Wonen

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Afronding wonen boven winkels

-23

Bijdrage ISV reserve

 23

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

0

Verschillen huidig beleid

Afronding wonen boven winkels
Subsidies voor wonen boven winkels zijn afgeschaft en nu in afrondende fase. Er is nu een bedrag nodig van € 23.000. We stellen uw Raad voor de subsidies ten laste te brengen van de daarvoor bedoelde ISV-reserve.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen