zomernota 2017
PCPortal

Technische begrotingswijziging

Omschrijving  bedragen * € 1.000

Lasten-Baten

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

Precariobelasting 4-daagse

Lasten

CCC

243

243

243

243

243

Baten

Bestuur en Mid.

-243

-243

-243

-243

-243

Bijdrage Time Out House

Lasten

Zorg en Welzijn

-121

Baten

Zorg en Welzijn

121

Rente DZH / starters

Lasten

Bestuur en Mid.

-72

-101

-129

-129

-129

Baten

Bestuur en Mid.

72

101

129

129

129

Strategische opgave organisatie

Lasten

Bestuur en Mid.

Archiefwerkzaamheden

Lasten

CCC

-25

-21

-21

-21

-21

Baten

CCC

25

21

21

21

21

Bijstelling interne doorbelasting

Lasten

Openb. ruimte

Zorg en Welzijn

Inzet energiebeheer

Lasten

Mobiliteit

-3

-3

-3

-3

-3

Sport en Accom.

-19

-20

-20

-20

-20

Baten

Openb.ruimte

22

23

23

23

23

oh Citymarketing naar Veiligheid

Lasten

CCC

187

187

187

187

187

Veiligheid

-187

-187

-187

-187

-187

Baten

CCC

-66

-66

-66

-66

-66

Veiligheid

66

66

66

66

66

Aanpassen Volume externe Projecten

Lasten

Sport en Accom.

327

327

327

327

327

Baten

Sport en Accom.

-327

-327

-327

-327

-327

SRAN regionaal Mobiliteitsplan

Lasten

Mobiliteit

-80

Baten

Mobiliteit

80

Provinciale subsidie Slotemaker de Bruineweg

Lasten

Mobiliteit

-585

Baten

Mobiliteit

585

Bijstelling rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Lasten

Onderwijs

-24

-24

-24

-24

-24

Baten

Onderwijs

24

24

24

24

24

Bijstelling rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid 

Lasten

Onderwijs

-2.699

-2.699

-2.699

-2.699

-2.699

Baten

Onderwijs

2.699

2.699

2.699

2.699

2.699

Bijstelling rijksbijdrage Volwasseneneducatie 

Lasten

Onderwijs

12

12

12

12

12

Baten

Onderwijs

-12

-12

-12

-12

-12

Actualisatie huuopbrengsten Onderwijshuisvesting

Lasten

Onderwijs

30

30

30

30

30

Baten

Onderwijs

-30

-30

-30

-30

-30

Herprogrammering bestemmingsreserve Decentralisatie Uitkering Bodemsanering

Lasten

Duurzaamheid

-289

304

154

Baten

Duurzaamheid

289

-304

-154

Regionale bijdrage netsourcing, subsidie VIR en eindredactie website Centrum voor Jeugd en Gezin

Lasten

Zorg en Welzijn

-59

-59

-59

-59

-59

Baten

Zorg en Welzijn

59

59

59

59

59

Regionale bijdrage schoolmaatschappelijk werk

Lasten

Zorg en Welzijn

-70

-70

-70

-70

-70

Baten

Zorg en Welzijn

70

70

70

70

70

Bijdrage regiogemeente (C2-partijen)

Lasten

Zorg en Welzijn

-2.560

Baten

Zorg en Welzijn

2.560

Tijdelijke uitvoering taken Veilig Thuis (onderdeel GGD)

Lasten

Veiligheid

-200

Zorg en Welzijn

-239

Baten

Veiligheid

200

Zorg en Welzijn

239

Actualisatie Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Lasten

Zorg en Welzijn

-93

Baten

Zorg en Welzijn

93

Rijksbijdrage COA voor maatschappelijke begeleiding 2017

Lasten

Zorg en Welzijn

-382

Baten

Zorg en Welzijn

382

Bijstelling regiobijdrage MO/OOGZ/VB

Lasten

Zorg en Welzijn

15

Baten

Zorg en Welzijn

-15

Correctie indexering nieuwe WMO SB2017-2020

Lasten

Zorg en Welzijn

1.497

1.469

1.456

1.456

1.456

Baten

Bestuur en Mid.

-1.497

-1.469

-1.456

-1.456

-1.456

Correctie indexering 'oude' WMO SB2017-2020

Lasten

Zorg en Welzijn

222

222

222

222

222

Baten

Bestuur en Mid.

-222

-222

-222

-222

-222

Aanpassing ombd Transitie jeugdzorg en AWBZ

Lasten

Zorg en Welzijn

-32

Baten

Zorg en Welzijn

32

Overheveling bijdrage EZ aan reinigingskosten

Lasten

Econ. en Werk

103

103

103

103

103

Openb. ruimte

-103

-103

-103

-103

-103

Subsidie inkoop duurzame energie

Lasten

Openb. ruimte

-100

Baten

Openb. ruimte

100

Subsidiabele uitgaven-opbrengsten

Lasten

Open. ruimte

-375

Baten

Openb. ruimte

375

Wijkgerichte verkeersvragen

Lasten

Mobiliteit

80

Openb ruimte

-80

Correctie indexering participatie

Lasten

Econ. en Werk

318

318

318

318

318

Baten

Bestuur en Mid.

-318

-318

-318

-318

-318