zomernota 2017
PCPortal

Inleiding

In deze zomernota wordt een aantal keren een beroep gedaan op de saldireserve. Naast een aantal claims dat in het deel over de programmabegroting gevolgen heeft voor de saldireserve zijn er ook een aantal dat vanuit de GREX-en wordt voorgesteld. In het deel nieuwe claims wordt hierop ingegaan.
In het deel "doorkijk saldireserve" wordt ingegaan op het effect dat de veranderingen heeft op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen ten opzichte van het risicoprofiel.