zomernota 2017
PCPortal

Nieuw beleid

In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties vanuit de nieuwe claims opgenomen. De claims die bij een thema horen worden bij het betreffend thema toegelicht. De claim van Wijkveiligheidscoördinator valt niet onder een beleidsthema. Deze wordt onder de tabel toegelicht.

Nieuw beleid; bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Woon en Groeistad

   Uitbreiding investeringsruimte

Best en Midd

-250

-500

Duurzame Stad

   Green Capital

Duurzaamheid

-500

-500

Bruisende Binnenstad

   Informatiecentrum WO II en herinneringstoerisme

CCC

-350

-200

-150

-150

   Market Garden 75 jaar

CCC

-50

-200

Niet onder thema

   Wijkveiligheidscoördinator

Veiligheid

-55

Totaal

-555

-900

-400

-400

-650

Wijkveiligheidscoördinator

In de begroting van 2018 en later is € 160.000 beschikbaar voor 2 wijkveiligheidscoördinatoren. In 2017 is slechts €80.000 beschikbaar. Het is ondoenlijk voor één coördinator om acht teams aan te sturen. Dit is een incidenteel nadeel van € 55.000 vanaf 2017.