zomernota 2017
PCPortal

Opgave

Nijmegen is European Green Capital in 2018 en gedurende dat jaar staat Nijmegen centraal als meest duurzame stad van Europa. Veel bijzondere initiatieven in de stad zullen hun deuren openen om bezoekers uit binnen- en buitenland te inspireren. Samen met diverse partners uit bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en met hulp van de Provincie Gelderland zetten we Nijmegen en de regio in de schijnwerpers met congressen, events en projecten in stad en wijken. We verwachten daarmee de duurzame beweging in onze stad te kunnen versterken en te versnellen.

We houden vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid, dat wil zeggen dat Nijmegen in 2045 energieneutraal moet zijn. We zetten zwaar in op energiebesparing, met 10 % extra besparing in deze coalitieperiode. We zetten ook in op zonne-energie en windenergie, ook via onze regionale energie-aanbesteding, en werken aan het optimaal inzetten van het warmtenet. We streven samen met onze regionale partners naar een circulaire en biobased economie die ook moet zorgen voor een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en lagere woonlasten voor onze inwoners. Het fossiele energieverbruik van de stad is over de periode 2008 tot en met 2016 met 17 % afgenomen. Voor 2016 was ons doel 12% besparing. Hiermee liggen we goed op koers.